Klachtenprocedure

Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaan een heleboel dingen goed en er gaat ook wel eens wat mis. Wij vinden het in beide gevallen belangrijk van u te horen. Voorop staat voor ons een goede relatie leerkracht – ouder – kind en een open en respectvolle communicatie.

Binnen stichting OPOPS hebben we een klachtenprocedure. Voor deze procedure verwijzen we u graag door naar:

https://openbaarprimaironderwijspapendrechtsliedrecht.nl/heeft-u-een-klacht.