Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de scholen.
Zij bezoekt de scholen regelmatig.
De bevindingen worden weergegeven in het inspectierapport.
U kunt deze vinden op www.owinsp.nl