Ouderraad

De Ouderraad werkt nauw samen met de leerkrachten om allerlei activiteiten te organiseren of om activiteiten van de leerkrachten te ondersteunen. We zijn als school heel blij met deze actieve groepen, er is veel waardering voor hun werk.

Mede dankzij de Ouderraad zijn de vieringen altijd heel goed georganiseerd en bijzonder gezellig. Sinterklaas, Kerst, Zomerfeest, afscheid van groep 8 enz., kunnen niet zonder de inzet van de Ouderraad georganiseerd worden.

Ieder jaar stelt de Ouderraad de ouders op de hoogte van de activiteiten. 
De activiteiten worden geëvalueerd en jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop de ouderbijdrage is besteed.

Als u lid wilt worden van deze enthousiaste groep, dan kunt u zich aanmelden.

Er zijn regelmatig vergaderingen van de Ouderraad.. 
Bij elke vergadering is een afvaardiging van het team aanwezig.

Samenstelling Ouderraad (2018-2019): 

Voorzitter

Elise Jollie

Penningmeester

Jeroen van Rumph

Secretaris

Monique de Raad

 

 

Leden:

 

  

 

Kimberley Bosch

 

Leontien Broekhof

 

Fiona Busser-Schijf

 

Imke Dwarswaard  

Vanessa Eversen

 

Dilek Gündogdu

 

Nicole Pijl

 

Sabina Verduin

Marije Vermeulen

 

Data Ouderraad vergaderingen 2018-2019:

donderdag 20 september 2018
woensdag 10 oktober 2018 (jaarvergadering)
woensdag 21 november 2018
woensdag 16 januari 2019
woensdag 13 maart 2019
woensdag 15 mei 2019
laatste vergadering nog nader te bepalen