Ouderraad

De Ouderraad werkt nauw samen met de leerkrachten om allerlei activiteiten te organiseren of om activiteiten van de leerkrachten te ondersteunen. We zijn als school heel blij met deze actieve groepen, er is veel waardering voor hun werk.

Mede dankzij de Ouderraad zijn de vieringen altijd heel goed georganiseerd en bijzonder gezellig. Sinterklaas, Kerst, Zomerfeest, afscheid van groep 8 enz., kunnen niet zonder de inzet van de Ouderraad georganiseerd worden.

Ieder jaar stelt de Ouderraad de ouders op de hoogte van de activiteiten. 
De activiteiten worden geëvalueerd en jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop de ouderbijdrage is besteed.

Als u lid wilt worden van deze enthousiaste groep, dan kunt u zich aanmelden.
ouderraad@bskofschip.nl

Er zijn regelmatig vergaderingen van de Ouderraad.. 
Bij elke vergadering is een afvaardiging van het team aanwezig.

Samenstelling Ouderraad 2020-2021: 

Voorzitter

Monique Sloof-de Raad

Penningmeester

Jeroen van Rumph

Secretaris

Judith de Jong

 

 

Leden:

 

  

 

Kimberley Bosch

 

Marielle Braat

 

Leontien Broekhof

 

Imke Dwarswaard  

Martine Klop

 

Petra Korevaar

 

Patricia de Man

 

Anouk Bouhajeb

Sabina Verduin

Sanne Oprins

Data Ouderraad vergaderingen 2020-2021:

Woensdag 9 september 2020  
Woensdag 14 oktober 2020 – jaarvergadering  
Woensdag 18 november 2020  
Woensdag 13 januari 2021  
Woensdag 10 maart 2021  
Woensdag 12 mei 2021  
Laatste vergadering n.t.b.